Tin tức Archive

Địa Ốc Long Phát đưa ra giải pháp ổn định gia đình cho công nhân ở Nhơn Trạch

Với ưu điểm chú ý 8 khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa phương sở hữu tổng quy mô trên 3.600ha, Nhơn Trạch đã lôi cuốn một trăm nghìn công nhân sinh sống và làm việc. Nguồn tin đó, việc xử lý mong muốn đất nền cho công nhân trên khu vực Nhơn Trạch trở nên bức thiết lớn hơn bao …