Monthly Archive:: September 2018

Cách sử dụng hạt chia

Cách sử dụng hạt chia

Cách sử dụng hạt chia khá đơn giản và đa dạng: Bạn có thể ăn trực tiếp nhưng nhớ uống thêm nhiều nước vì loại hạt này có khả năng hút nước mạnh. Cách pha: …